Polecamy książkę:

Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich

tytył:
Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004)

autorka:
Agnieszka Orzelska

wydawnictwo:
Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk

Wybrane fragmenty książki:

 • Polska a UE i USA wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i ObronyPolska a UE i USA wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
    Po II wojnie światowej bezpieczeństwo Europy Zachodniej było oparte na Sojuszu Północnoatlantyckim, w którym szczególną rolę odgrywały Stany Zjednoczone. Na Starym Kontynencie pojawiały się koncepcje powołania odrębnych europejskich sił zbrojnych, lecz żadna z nich nie została zrealizowana (np. w 1954 roku fiaskiem zakończył się projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej). Przez kilkadziesiąt lat współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i wojskowej pozostawała na marginesie wspólnotowych procesów integracyjnych.

  czytaj dalej: Polska a UE i USA wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

 • Między UE a USA: stanowisko Polski w kwestii powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego Między UE a USA: stanowisko Polski w kwestii powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego
    Idea powołania stałego międzynarodowego sądu karnego ma długi rodowód, ale przez wiele lat próby jej urzeczywistnienia kończyły się fiaskiem. Nie powiodły się wysiłki, by utworzyć taki trybunał po I wojnie światowej, a po II wojnie światowej udało się ustanowić tylko sądy doraźne (ad hoc) - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze (1945-1946) oraz Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu z siedzibą w Tokio (1946-1948).
  Ze względu na ogrom zbrodni dokonanych przez Niemców Polacy byli szczególnie zainteresowani procesem norymberskim. Formalnie nie mogli jednak w nim uczestniczyć, bo takie prawo zostało zarezerwowane dla przedstawicieli czterech mocarstw.

  czytaj dalej: Między UE a USA: stanowisko Polski w kwestii powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego
 • Polska a różnice zdań w relacjach między USA i UE w sprawie protokołu z Kioto Polska a różnice zdań w relacjach między USA i UE w sprawie protokołu z Kioto
    Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy Polska wchodziła w okres głębokich przemian ustrojowych, na świecie rosło zainteresowanie zmianami klimatycznymi. Stawiano pytania: Czy nadchodzi globalne ocieplenie? Czy będzie więcej huraganów, powodzi, suszy? Czy podniesie się poziom oceanów? Czy zmiany klimatyczne mają charakter antropogeniczny? Czy można je powstrzymać poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń? Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) w raporcie z 1990 roku alarmował, że zagrożenie związane z globalną zmianą klimatu jest poważne, a do zmian w dużym stopniu przyczyniają się emisje tzw. gazów szklarniowych do atmosfery. Teza, w myśl której obserwowane ocieplenie ma charakter antropogeniczny, zdobywała coraz szersze grono zwolenników wśród naukowców, przedstawicieli władz, a także biznesu.

  czytaj dalej: Polska a różnice zdań w relacjach między USA i UE w sprawie protokołu z Kioto
 • Polska wobec rozbieżności w stosunkach transatlantyckich na tle konfliktu w byłej Jugosławii Polska wobec rozbieżności w stosunkach transatlantyckich na tle konfliktu w byłej Jugosławii
    Konflikt w byłej Jugosławii postawił wiele wyzwań przed wspólnotą transatlantycką, ukazując dzielące ją różnice zdań. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiły się one m.in. na tle uznania niepodległości republik jugosłowiańskich oraz odmiennych koncepcji zażegnania konfl iktu w Bośni i Hercegowinie.Natomiast u schyłku XX wieku problemem stało się Kosowo. Wyraźne rozbieżności między USA a niektórymi europejskimi sojusznikami dotyczyły wówczas podstaw prawnych działań NATO w Federalnej Republice Jugosławii,a także przeprowadzania nalotów i ewentualnego wprowadzenia wojsk lądowych do akcji militarnej.

  czytaj dalej: Polska wobec rozbieżności w stosunkach transatlantyckich na tle konfliktu w byłej Jugosławii